对子歌

一年级作文162字
作者:周芮宇
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •    
 •  
 •    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   Q Q   
 •  
 •  
 •  
 • jǐng
 • rén
 • duì
 • jǐng
 • rén
 •  
 •  景色宜人对景色迷人,
 •  
 •  
 •  
 • shān
 • zhuàng
 • měi
 • duì
 • shān
 • zhuàng
 •  
 •  山河壮美对山河壮丽。
 •  
 •  
 •  
 • ài
 • duì
 • è
 •  
 •  可爱对可恶,
 •  
 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 • duì
 • xiàn
 • zài
 •  
 •  从前对现在。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yìng
 • duì
 • ruǎn
 • qiǎn
 • duì
 • shēn
 •  
 •  硬对软浅对深,
 •  
 •  
 •  
 • fǎn
 • duì
 • zhèng
 • hēi
 • duì
 • bái
 •  
 •  反对正黑对白。
 •  
 •  
 •  
 • róng
 • duì
 • kùn
 • nán
 •  
 •  容易对困难,
 •  
 •  
 •  
 • wēi
 • xiǎn
 • duì
 • ān
 • quán
 •  
 •  危险对安全。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • rén
 • rén
 • xiàn
 • chū
 • diǎn
 • ài
 •  
 •  人人献出一点爱,
 •  
 •  
 •  
 • rén
 • jiān
 • yǒng
 • yuǎn
 • shì
 • chūn
 • tiān
 •  
 •  人间永远是春天。
 •  
 •  
 •  
 • xuě
 • zhōng
 • sòng
 • tàn
 • jiàn
 • zhēn
 • qíng
 •  
 •  雪中送炭见真情,
 •  
 •  
 •  
 • zhù
 • rén
 • wéi
 • xiàn
 • ài
 • xīn
 •  
 •  助人为乐献爱心。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  无注音版:
   
   
   
   Q Q
   
   
   
    景色宜人对景色迷人,
   
   山河壮美对山河壮丽。
   
   可爱对可恶,
   
   从前对现在。
   
   
    硬对软浅对深,
   
   反对正黑对白。
   
   容易对困难,
   
   危险对安全。
   
   
    人人献出一点爱,
   
   人间永远是春天。
   
   雪中送炭见真情,
   
   助人为乐献爱心。
   
   
   

   对子歌

   一年级作文162字
   作者:周芮宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   Q Q   
  •  
  •  
  •  
  • jǐng
  • rén
  • duì
  • jǐng
  • rén
  •  
  •  景色宜人对景色迷人,
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • zhuàng
  • měi
  • duì
  • shān
  • zhuàng
  •  
  •  山河壮美对山河壮丽。
  • 阅读全文