夸家乡

一年级作文817字
作者:未知
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yún
 • nán
 • shěng
 • jìng
 • shì
 •  
 • liáng
 • xiàn
 •     云南省曲靖市 陆良县
 • zhōng
 • shū
 • xiǎo
 • xué
 • èr
 • nián
 •       
 • bān
 •  
 • wáng
 • 中枢小学二年级23班 王
 •  
 • 
 •  
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • zài
 • liáng
 •  
 • zhè
 • fēng
 • guāng
 • xiù
 •  
 • jǐng
 • 我的家乡在陆良,这里风光秀丽,景色
 • rén
 •  
 • shì
 • yóu
 • de
 • hǎo
 • fāng
 •  
 • 迷人,是个旅游的好地方。
 • liáng
 • de
 • fēng
 • jǐng
 • míng
 • shèng
 • duō
 • le
 •  
 • yǒu
 • wàn
 • ?g
 • de
 • bái
 • 陆良的风景名胜可多了。有万亩荷花的白
 • shuǐ
 • táng
 •  
 • gāo
 • shān
 • bào
 • de
 • diē
 • shuǐ
 •  
 • xióng
 • wěi
 • gāo
 • de
 • lóng
 • 水塘,高山巨瀑的大跌水,雄伟高大的龙
 • hǎi
 • shān
 •  
 • zhú
 • shān
 •  
 • niú
 • tóu
 • shān
 •  
 • guó
 • jiā
 • sēn
 • lín
 • gōng
 • yuán
 •  
 • 海山、竹子山、牛头山,国家森林公园—
 •  
 • fēng
 • shān
 •  
 • yǒu
 • bèi
 • liè
 • wéi
 • quán
 • guó
 • zhòng
 • diǎn
 • wén
 • bǎo
 • dān
 • —五峰山,有被列为全国重点文物保护单
 • wèi
 • zhī
 • de
 •  
 • cuàn
 • lóng
 • yán
 • bēi
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 • bèi
 • chēng
 • wéi
 • tiān
 • xià
 • 位之一的“爨龙颜碑”,还有被称为天下
 • guān
 • de
 • cǎi
 • shā
 • lín
 •  
 • 奇观的彩色沙林。
 •  
 • jiù
 • shuō
 • cǎi
 • shā
 • lín
 • ba
 •  
 • wèi
 • xiàn
 • chéng
 • dōng
 • nán
 •       
 • gōng
 • 就说彩色沙林吧!它位于县城东南18公里
 • chù
 •  
 • zài
 • guó
 • jiā
 • sēn
 • lín
 • gōng
 • yuán
 • fēng
 • shān
 • xià
 •  
 • shì
 • 处,在国家级森林公园五峰山下。那里是
 • yán
 • liù
 • de
 • cǎi
 • shā
 • xíng
 • chéng
 • de
 • tiān
 • rán
 • shā
 • fēng
 •  
 • shā
 • 五颜六色的彩色沙子形成的天然沙峰、沙
 •  
 • shā
 • dòng
 •  
 • fēng
 •  
 • shù
 • fēng
 • xiàng
 • lián
 •  
 • zhòng
 • fēng
 • chéng
 • 壁、沙洞。一峰独起,数峰相连,众峰成
 • lín
 •  
 • lín
 • jiān
 •    
 • fēn
 • yīng
 • qiáo
 • huái
 • huì
 •  
 • bèi
 •  
 • tāo
 •  
 •  
 •  
 • bèi
 • 林。林间*纷莺峤淮恚?倍?绦??希?倍
 •  
 • gài
 • huái
 • liè
 •  
 • měng
 • tōu
 •  
 • zhèng
 •  
 • fēn
 •  
 •  
 • chún
 • sāo
 • ?溉淮孤洌?懵偷?郑?寤芈纷??鹑缫
 • huán
 • chóu
 • shàn
 • yuàn
 •  
 •    
 •  
 • ruǎn
 • yuàn
 •  
 •  
 • chè
 • zǒu
 • zhì
 •  
 •  
 • xiè
 • 桓雠哟蟮拿怨?/?朊怨??撤辶至ⅲ?械
 • nán
 • qiáng
 • zhǎ
 •  
 • xiè
 • nán
 • dòu
 • méi
 •  
 •  
 • xiè
 • nán
 • jīn
 •  
 • 南衤嫱眨?械南窦霉??械南衿胩齑笫ィ
 •  
 • xiè
 • nán
 • qián
 •  
 •  
 •  
 • chén
 • zhǒng
 • xié
 •  
 • pāng
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • ?械南癯潜ぁ??沉种谐ぷ乓吧?暮?Α
 •  
 • luó
 •  
 • jiǎng
 • chēn
 •  
 • juān
 •  
 •  
 •  
 •  
 • càn
 • bǎn
 • yuán
 • ⒍啪椤⑸讲琛⒀蠲罚?刂氐???粲舨圆
 •  
 • chén
 • zhì
 • nào
 • xíng
 • chuán
 •  
 •  
 • shì
 • fēi
 • niú
 •  
 • qiàn
 • lāo
 • 裕?沉炙闹苡形遄??饣啡谱牛?嵌捞氐
 • luán
 • chù
 • luò
 • yún
 • shù
 • 木爸滦憷雒匀恕
 •  
 • men
 • liáng
 • měi
 • nián
 • dōu
 • yào
 • háng
 • guī
 • shèng
 • de
 • 我们陆良每年都要举行一次规模盛大的
 • guó
 • cǎi
 • shā
 • diāo
 • sài
 •  
 • yóu
 • duō
 • guó
 • jiā
 • de
 • shā
 • diāo
 • 国际彩色沙雕大赛,由许多国家的沙雕大
 • shī
 • qián
 • lái
 • cān
 • sài
 •  
 • zhe
 • míng
 • de
 • shā
 • diāo
 • zuò
 • pǐn
 • yǒu
 •  
 • gāng
 • tiě
 • shì
 • 师前来参赛。著名的沙雕作品有“钢铁是
 • zěn
 • yàng
 • liàn
 • chéng
 • de
 •  
 •  
 • jiā
 •  
 •  
 • diān
 • guó
 • mèng
 • huàn
 •  
 •  
 • suì
 • 怎样炼成的”“家谱”“滇国梦幻”“岁
 • yuè
 •  
 • děng
 •  
 • shā
 • diāo
 • jiē
 • zhè
 • tiān
 •  
 • shā
 • lín
 • rén
 • shān
 • rén
 • hǎi
 • 月如歌”等。沙雕节这天,沙林人山人海
 •  
 • chē
 • liàng
 • ?
 • liú
 •  
 • zhōng
 • yāng
 • diàn
 • shì
 • tái
 • de
 • zhe
 • míng
 • zhǔ
 • chí
 • ,车辆川流不息。中央电视台的著名主持
 • rén
 • píng
 •  
 • shān
 • děng
 • qián
 • lái
 • zhǔ
 • chí
 • kāi
 • shì
 •  
 • zhe
 • míng
 • 人倪萍、大山等前来主持开幕式。著名歌
 • chàng
 • jiā
 • sòng
 • yīng
 •  
 • liú
 • huān
 • děng
 • qián
 • lái
 • dēng
 • tái
 • xiàn
 •  
 • cǎi
 • 唱家宋祖英、刘欢等前来登台献艺。彩色
 • shā
 • lín
 • yǐn
 • le
 • duō
 • duō
 • de
 • zhōng
 • wài
 • yóu
 • dào
 • liáng
 • guān
 • 沙林吸引了许许多多的中外游客到陆良观
 • guāng
 • yóu
 •  
 • 光旅游。
 •  
 • zhī
 • dào
 • ma
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 •  
 • yóu
 •  
 •  
 • 你知道吗?《三国演义》《西游记》《
 • yán
 • huáng
 • shǐ
 •  
 •  
 • nán
 • zhōng
 • shǐ
 •  
 • děng
 • èr
 • shí
 • duō
 • xíng
 • 炎黄始祖》《南中秘史》等二十多部大型
 • diàn
 • yǐng
 •  
 • diàn
 • shì
 • dōu
 • shì
 • zài
 • pāi
 • shè
 • de
 •  
 • 电影、电视剧都是在此拍摄的。
 •  
 • liáng
 • jǐn
 • fēng
 • jǐng
 • yōu
 • měi
 •  
 • ér
 • qiě
 • chǎn
 • fēng
 •  
 • 陆良不仅风景优美,而且物产丰富,土
 • chǎn
 • hěn
 • duō
 •  
 • zuì
 • chū
 • míng
 • de
 • yǒu
 •  
 • yòu
 • yòu
 • tián
 • de
 • 特产很多。最出名的有:又酥又甜的麻依
 • sǎn
 •  
 • zhī
 • duō
 • wèi
 • xiāng
 • tián
 • de
 • xiāng
 •  
 • xiǎo
 • huáng
 •  
 • ròu
 • 馓子;汁多味香甜的蜜香梨、小黄梨;肉
 • zhì
 • nèn
 •  
 • wèi
 • dào
 • xiān
 • měi
 • de
 • nián
 •  
 • jīn
 • xiàn
 •  
 • yíng
 • yǎng
 • 质细嫩、味道鲜美的鲇鱼、金线鱼;营养
 • fēng
 • de
 • bǐng
 • děng
 •  
 • 丰富的乳饼等。
 • men
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • zhēn
 • shì
 • měi
 •  
 • ráo
 • de
 • hǎo
 • fāng
 •  
 • 我们的家乡真是个美丽、富饶的好地方。
 • guǒ
 • dào
 • zhè
 • lái
 •  
 • qíng
 • hǎo
 • de
 • liáng
 • rén
 • mín
 • 如果你到这里来,热情好客的陆良人民一
 • ?
 • huì
 • huān
 • yíng
 •  
 • ràng
 • bǎo
 • yǎn
 • kǒu
 •  
 •  
 •  
 • 定会欢迎你,让你大饱眼福和口福。 
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • zhēn
 • 指导教师:俞吉珍
 •  
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • zhuā
 • zhù
 •  
 • cǎi
 • shā
 • lín
 •  
 • zhè
 • diǎn
 • xíng
 • cái
 • 这篇文章抓住“彩色沙林”这一点型材
 • liào
 • lái
 • fǎn
 • yìng
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • yōu
 • měi
 • fēng
 • guāng
 •  
 • wén
 • zhāng
 • xiáng
 • luè
 • dāng
 • 料来反映家乡的优美风光。文章详略得当
 •  
 • yán
 • shēng
 • dòng
 • xíng
 • xiàng
 •  
 • gěi
 • rén
 • shēn
 • lín
 • jìng
 • zhī
 • gǎn
 •  
 • cóng
 • ,语言生动形象,给人身临其境之感。从
 • wén
 • zhōng
 • hái
 • kàn
 • chū
 • xiǎo
 • zuò
 • zhě
 • shàn
 • shōu
 • xìn
 •  
 • 文中还可以看出小作者善于收集信息、资
 • liào
 •  
 •  
 • 料。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •    
   
  无注音版:
   
   
   
   
    云南省曲靖市 陆良县中枢小学二年级23班 王
   
   我的家乡在陆良,这里风光秀丽,景色迷人,是个旅游的好地方。陆良的风景名胜可多了。有万亩荷花的白水塘,高山巨瀑的大跌水,雄伟高大的龙海山、竹子山、牛头山,国家森林公园——五峰山,有被列为全国重点文物保护单位之一的“爨龙颜碑”,还有被称为天下奇观的彩色沙林。
   就说彩色沙林吧!它位于县城东南18公里处,在国家级森林公园五峰山下。那里是五颜六色的彩色沙子形成的天然沙峰、沙壁、沙洞。一峰独起,数峰相连,众峰成林。林间*纷莺峤淮恚?倍?绦??希?倍?溉淮孤洌?懵偷?郑?寤芈纷??鹑缫桓雠哟蟮拿怨?/?朊怨??撤辶至ⅲ?械南衤嫱眨?械南窦霉??械南衿胩齑笫ィ?械南癯潜ぁ??沉种谐ぷ乓吧?暮?Α⒍啪椤⑸讲琛⒀蠲罚?刂氐???粲舨圆裕?沉炙闹苡形遄??饣啡谱牛?嵌捞氐木爸滦憷雒匀恕
   我们陆良每年都要举行一次规模盛大的国际彩色沙雕大赛,由许多国家的沙雕大师前来参赛。著名的沙雕作品有“钢铁是怎样炼成的”“家谱”“滇国梦幻”“岁月如歌”等。沙雕节这天,沙林人山人海,车辆川流不息。中央电视台的著名主持人倪萍、大山等前来主持开幕式。著名歌唱家宋祖英、刘欢等前来登台献艺。彩色沙林吸引了许许多多的中外游客到陆良观光旅游。
   你知道吗?《三国演义》《西游记》《炎黄始祖》《南中秘史》等二十多部大型电影、电视剧都是在此拍摄的。
   陆良不仅风景优美,而且物产丰富,土特产很多。最出名的有:又酥又甜的麻依馓子;汁多味香甜的蜜香梨、小黄梨;肉质细嫩、味道鲜美的鲇鱼、金线鱼;营养丰富的乳饼等。我们的家乡真是个美丽、富饶的好地方。如果你到这里来,热情好客的陆良人民一定会欢迎你,让你大饱眼福和口福。
   指导教师:俞吉珍
   这篇文章抓住“彩色沙林”这一点型材料来反映家乡的优美风光。文章详略得当,语言生动形象,给人身临其境之感。从文中还可以看出小作者善于收集信息、资料。
   
   
   
   

   我的家乡

   一年级作文234字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • shì
  •  
  • huá
  • shī
  •     湖北省武汉市 华师附
  • xiǎo
  • èr
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhāng
  • xīn
  • 小二(2)班 张雨馨
  •  
  • 
  • 阅读全文

   夸家乡

   一年级作文817字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yún
  • nán
  • shěng
  • jìng
  • shì
  •  
  • liáng
  • xiàn
  •     云南省曲靖市 陆良县
  • zhōng
  • shū
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • nián
  •       
  • bān
  •  
  • wáng
  • 中枢小学二年级23班 王
  •  
  • 
  • 阅读全文

   绿化家乡

   一年级作文209字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  •  
  • yán
  • zhōng
  •     浙江省绍兴县 柯岩中
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ruǎn
  • shè
  • fèn
  • xiào
  • èr
  •    
  • bān
  •  
  • máo
  • jiā
  • fēng
  • 心小学阮社分校二1班 茅佳锋
  •  
  • 
  • 阅读全文

   夸家乡

   一年级作文266字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • shì
  •  
  • shuǐ
  • guǒ
  •     湖北省武汉市 水果
  • èr
  • xiǎo
  • èr
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • zhāng
  • lóng
  • jié
  • 湖二小二(一)班 张龙杰
  •  
  • 
  • 阅读全文

   夸夸我的家乡

   一年级作文326字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • jīng
  • mén
  •  
  • bái
  • yún
  • xiǎo
  •     湖北省荆门 白云路小
  • xué
  • èr
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • quán
  • wǎn
  • yǐng
  • 学二(1)班 全宛影
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文335字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • yíng
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • nán
  •   欢迎你投稿  重庆市巴南
  •  
  • nán
  • bǎi
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • xiào
  •  
  • yǐn
  • chéng
  • 区 巴南区百节小学校 尹程
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文273字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chū
  • chù
  •    
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • nán
  •   出处1 2  重庆市巴南区
  •  
  • nán
  • bǎi
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • xiào
  •  
  • zhū
  • xīn
  • 巴南区百节小学校 朱雅鑫
  •  
  • 
  • 阅读全文

   夸家乡

   一年级作文439字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • hòu
  • zǎi
  • mén
  •     陕西省西安市 后宰门
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • nián
  • bān
  •  
  • qiān
  • 小学二年级四班 李千钰
  •  
  • 
  • 阅读全文

   家乡的小河

   一年级作文183字
   作者:汤一玮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • xiǎo
  • cóng
  • jiā
  • mén
  • qián
  • liú
  • guò
  •    家乡的小河从我家门前流过
  •  
  • tīng
  • shuō
  • xiǎo
  • hěn
  • zhǎng
  • hěn
  • zhǎng
  •  
  • ,听说小河很长很长。
  •  
  • chūn
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • zuì
  • měi
  •  
  • liǎng
  • àn
  • de
  • tān
  • shàng
  • kāi
  • mǎn
  • le
  • 春天。小河最美。两岸的河滩上开满了
  • 阅读全文

   美丽的家乡

   一年级作文301字
   作者:贺盼
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • shì
  • ?
  • dōng
  • běi
  •   优秀作文 我的家乡是川东北
  • de
  • xiǎo
  • zhèn
  •  
  • ér
  • huán
  • jìng
  • diǎn
  •  
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •  
  • 的一个小镇,那儿环境典雅,风景优美,
  • yǐn
  • le
  • shǎo
  • yóu
  •  
  • 吸引了不少游客。
  • 阅读全文

   夸家乡

   一年级作文155字
   作者:姜宸
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuā
  • jiā
  • xiāng
  •    。 夸家乡
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • huáng
  • cái
  • shì
  • lǎo
  • de
  • xiǎo
  •  我的家乡在黄材那是一个古老的小
  • zhèn
  • yǒu
  • wén
  • míng
  • quán
  • guó
  • de
  • huáng
  • cái
  • shuǐ
  • yǒu
  • zhe
  • míng
  • de
  • tàn
  • 镇有闻名全国的黄材水库有著名的炭河里
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文234字
   作者:孙雅娟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •   优秀作文 我的家乡 
  •  
  • 
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • ?
  • shěng
  • nán
  • chōng
  • shì
  •  
  • 我的家乡在四川省南充市。
  • 阅读全文

   家乡特产

   一年级作文348字
   作者:杜昊鹏
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • chǎn
  •    家乡特产
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • yuán
  • shì
  • xìng
  • ?g
  • lǐng
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • nián
  •  
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • 太原市杏花岭小学二年级 (1)班 
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文229字
   作者:耿晓萌
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  •   Q  我的家乡 
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • tōng
  • liáo
  • shì
  •  
  • zhè
  • zhǔ
  • yào
  • de
  • chǎn
  •  我的家乡在通辽市,这里主要的特产
  • shì
  •  
  • 是玉米。
  • 阅读全文

   家乡赞

   一年级作文359字
   作者:陈鲲羽
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • shì
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • chéng
  • shì
  •    这里是辽宁省第四大城市
  •  
  • léi
  • fēng
  • de
  • èr
  • xiāng
  •  
  • dāng
  • rán
  •  
  • zhè
  • shì
  • de
  • 、雷锋的第二故乡,当然,这里也是我的
  • jiā
  • xiāng
  •  
  • shùn
  •  
  • 家乡—抚顺。
  • 阅读全文

   家乡的哈密瓜

   一年级作文371字
   作者:小雪儿的…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • wèi
  • xīn
  • jiāng
  • de
  • dōng
  •    x  哈密位于新疆的东大
  • mén
  •  
  • shì
  • guā
  • de
  • xiāng
  •  
  • men
  • zhè
  • chū
  • chǎn
  • de
  • 门,是哈密瓜的故乡。我们这出产的哈密
  • guā
  • yuǎn
  • jìn
  • wén
  • míng
  •  
  • chí
  • míng
  • zhōng
  • wài
  •  
  • yǒu
  • bāo
  • táng
  •  
  • hēi
  • méi
  • 瓜远近闻名,驰名中外。有一包糖、黑眉
  • 阅读全文

   可爱的家乡

   一年级作文341字
   作者:洪欣奕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •     可爱的家乡
  •  
  • hóng
  • xīn
  • 洪欣奕
  •  
  • měi
  • de
  • zhāng
  • zhōu
  • chéng
  • shì
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • 美丽的漳州城是我可爱的家乡她的四季
  • 阅读全文

   我爱我的家乡——瓜园

   一年级作文346字
   作者:杨淇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •    2008921日 星期日 晴
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • guā
  • yuán
  •  我爱我的家乡——瓜园
  •  
  • gān
  • shěng
  • jìng
  • méi
  • gōng
  • èr
  • zhōng
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 甘肃省靖煤公司二中小学部二(3)班 
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文189字
   作者:王宗洁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • zhōng
  • guó
  • de
  • nán
  •  
  •    我的家乡在中国的济南,
  • nán
  • de
  • zhāng
  • qiū
  •  
  • shì
  • měi
  • de
  • fāng
  •  
  • 济南的章丘,是一个美丽的地方。
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • dàn
  • yǒu
  • hǎo
  • wán
  • de
  • fāng
  •  
  • ér
  • qiě
  • hái
  •  我的家乡不但有好玩的地方,而且还
  • 阅读全文

   家乡的冬天

   一年级作文285字
   作者:郑艺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • dōng
  • tiān
  •   “小学” 家乡的冬天
  •  
  • 
  •  
  • jiā
  • zhù
  • zài
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • shěng
  • de
  • xiǎo
  • chéng
  •  
  • chù
  • běi
  • 我家住在黑龙江省的一个小城,地处北
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文223字
   作者:王星懿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chū
  • chù
  •    
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • shān
  •   出处1 2  我的家乡在山
  • tài
  • yuán
  •  
  • shì
  • zuò
  •  
  • méi
  • chéng
  •  
  •  
  • gěi
  • quán
  • guó
  • 西太原,它是一座“煤城”,给全国各地
  • shū
  • sòng
  • měi
  •  
  • wéi
  • rén
  • men
  • zuò
  • chū
  • le
  • gòng
  • xiàn
  •  
  •  
  •  
  • 输送美,为人们做出了贡献。 
  • 阅读全文

   家乡的葡萄

   一年级作文537字
   作者:刘舒婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • táo
  •  
  •  
  •  
  •    家乡的葡萄  
  •  
  • huá
  • yán
  • jiāo
  • péi
  • xùn
  • xué
  • xiào
  •  
  • èr
  • nián
  •  
  • liú
  • shū
  • tíng
  • 华妍教育培训学校 二年级 刘舒婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  • 阅读全文

   我爱我的家乡

   一年级作文302字
   作者:秦皇岛开…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •    
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  •    1 2 我爱我的家乡 
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • shì
  • qín
  • huáng
  • dǎo
  •  
  • qín
  • huáng
  • dǎo
  • shì
  • zuò
  • měi
  • 我的家乡是秦皇岛,秦皇岛是一座美丽
  • de
  • bīn
  • hǎi
  • chéng
  • shì
  •  
  • zhè
  • lán
  • tiān
  • xiàng
  • yìng
  •  
  • hǎi
  • 的滨海城市。这里蓝天与绿地相映、碧海
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文291字
   作者:王诗诺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •        我的家乡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  •  
  • níng
  •  
  • wáng
  • shī
  • nuò
  •  
  •  
  •  山东.济宁 王诗诺 
  • 阅读全文

   我爱家乡的雪

   一年级作文352字
   作者:刘舒婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jiā
  • xiāng
  • de
  •   记住了吗?  我爱家乡的
  • xuě
  •  
  •  
  • 雪 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • shān
  • shān
  • shuǐ
  • shuǐ
  •  
  • dàn
  • gèng
  • huān
  •  我爱家乡的山山水水,但我更喜欢
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文152字
   作者:冯煜涵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •    我的家乡
  •  
  •  
  • féng
  • hán
  •  冯煜涵
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文150字
   作者:冯煜涵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •    我的家乡
  •  
  •  
  • féng
  • hán
  •  冯煜涵
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的家乡

   一年级作文434字
   作者:刘奕杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  •     我的家乡 
  •  
  •  
  •  
  • zhù
  • zài
  • měi
  • de
  • fāng
  •  
  • de
  • míng
  •  我住在一个美丽的地方,他的名字
  • jiào
  • jīn
  • huá
  •  
  • fēng
  • guāng
  • xiù
  •  
  • měi
  • le
  •  
  • 叫金华。那里风光秀丽,美丽极了。那里
  • 阅读全文

   夸家乡

   一年级作文230字
   作者:邹玉洁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuā
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  •     夸家乡 
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • měi
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  • jiù
  • shì
  • zhe
  • míng
  •  我有一个美丽的家乡,那就是著名
  • de
  • diāo
  • bǎn
  • yìn
  • shuā
  •  
  •  
  • bǎo
  •  
  •  
  •  
  • 的雕版印刷基地——四堡。 
  • 阅读全文

   夸家乡

   一年级作文236字
   作者:李昊潭
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • kuā
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  •   小学作文  夸家乡 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • dān
  • dōng
  •  
  •  
  •  
  •  我的家乡在丹东。 
  • 阅读全文